Ansvar

Medice Nordic Denmark ApS ønsker at handle i overensstemmelse med gældende etiske regler i forhold til information om de produkter, vi tilbyder de danske patienter.

Medice Nordic Denmark ApS tilbyder information via denne hjemmeside - men påtager sig ikke ansvar for misbrug eller fejlfortolkninger af de tilgængelige informationer.

Medice Nordic Denmark ApS tilstræber, at de på hjemmesiden angivne informationer er korrekte men gør opmærksom på, at disse ikke kan anvendes som erstatning for den fyldestgørende information og vejledning, der kan fås ved henvendelse til egen læge eller speciallæge.


GDRP - Beskyttelse af personlige data

I henhold til Persondataforordningen af 25. maj 2018 forpligter Medice Nordic Denmark ApS sig til at beskytte personlige data for de personer, der oplyser disse til os. Vores kunder samt brugere af vores hjemmeside kan stole på, at vi vil beskytte og sikre deres personlige data i henhold til forordningen.

Vi tager vores ansvar seriøst, og vi sikrer, at Medice Nordic Denmark ApS har politikker og procedurer, der er designet til at beskytte sådanne data. Når vi modtager personlige data, sikrer Medice Nordic Denmark ApS, at gældende love og bestemmelser overholdes.

Personlige data modtages kun til forretningsformål, hvor dette er påkrævet, og disse data opbevares kun så længe, som det er nødvendigt.

Alle har ret til at få adgang til deres personlige data, der opbevares af Medice Nordic Denmark ApS, og disse data kan til enhver tid kræves slettet.

For spørgsmål vedrørende ovennævnte kan Medice Nordic Denmark ApS kontaktes via info@medicenordic.dk.

Hvordan viser
ADHD sig hos børn

Vi ser på, hvilke problemer børn med ADHD ofte står over for.

Hos førskolebørn er det dominerende problem ofte hyperaktivitet. Børnene er i konstant bevægelse - de hopper, løber og klatrer langt det meste af tiden. Samvær og leg med de andre børn er problemfyldt, og der er mange konflikter. Humørsvingninger og små frustrationer kan let føre til store raserianfald. Børn med ADHD er ofte meget krævende for deres omgivelser pga. deres impulsive og uforudsigelige adfærd.

Når børnene kommer i skolealderen har de ofte svært ved at yde de samme præstationer som deres skolekammerater. De er lang tid om at komme i gang med opgaven og ydermere forstyrres de let af deres omgivelser. De springer så at sige "fra tue til tue". Børn med ADHD har svært ved at lytte efter og modtage instruktion fra lærerne. Mange har svært ved at sidde stille og bliver derfor et forstyrrende element i klassen for både lærer og de andre elever.

Børn diagnosticeret med ADD er ofte meget sky og kan virke som "dagdrømmere". De er passive og har svært ved at afslutte deres opgaver. Da disse børn ofte er mere rolige end børn med ADHD diagnosen, kan det tage længere tid at stille en ADD diagnose og dermed igangsætte den nødvendige behandling.

Et fællestræk ved begge diagnoser er, at de mange problemer med lavt selvværd, angst og bekymring. Derfor betyder tidlig diagnosticering også muligheden for behandling, hvilket kan hjælpe disse børn til at genoprette et godt forhold til deres kammerater i forskellige sociale sammenhænge. Dette er essentielt for at fungere optimalt i løbet af skoletiden.

Læs mere om ADHD hos børn