ADHD temabrochurer
Læs dem online – eller download dem

ADHD og misbrug
Læs online Download

ADHD og misbrug

Når man har ADHD, er der en langt højere risiko for at blive afhængig af f.eks. tobak,  alkohol, hash, spil eller mad. Læs mere i denne brochure om sammenhængen, og om hvordan du undgår at komme ud i et misbrug.

ADHD og piger
Læs online Download

ADHD og piger

Forskning tyder på, at 50-75% af alle piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de piger, der bliver diagnosticeret, får diagnosen 5 år senere end drengene. En mulig forklaring på dette er, at symptomerne hos piger med ADHD ser ander-ledes ud end hos drenge. Vi sætter fokus på pigernes adfærdsmønstre i denne brochure.

ADHD og pædagogik
Læs online Download

ADHD og pædagogik

Vi ved, hvilke vanskeligheder børn med ADHD har i samspillet med andre børn og voksne i undervisningsmiljøet. Den daglige omgang er ikke altid let, og derfor vil vi med denne brochure gerne formidle nogle værdifulde råd til lærere og pædagoger.

ADHD og søvn
Læs online Download

ADHD og søvn

Søvnproblemer forekommer hyppigt hos både børn og unge med ADHD, og op mod 2/3 af forældre til børn med ADHD beretter hyppigt om søvnproblemer hos barnet, mens godt halvdelen af børn og unge med ADHD selv klager over søvnproblemer.

ADHD og søskende
Læs online Download

ADHD og søskende

Denne brochure omhandler de problematikker, man som bror eller søster til et barn med ADHD kan opleve. I brochuren er der en række konkrete idéer til, hvordan man øger forståelsen og støtten til denne gruppe af søskende, der ikke selv har ADHD.

ADHD og arbejdspladsen
Læs online Download

ADHD og arbejdspladsen

Udfordringerne ved at have ADHD og samtidig skulle passe et arbejde kan være mange og svære. Derfor har vi udgivet denne brochure med information om ADHD på arbejdspladsen for at give arbejdsgiver, kolleger og vedkommende med ADHD nogle redskaber til at håndtere disse udfordringer.

ADHD og parforhold
Læs online Download

ADHD og parforhold

ADHD i parforholdet er ingen hindring for, at man kan have et godt og kærligt forhold - men der følger ofte nogle udfordringer med i kølvandet. Denne brochure beskriver nogle af disse udfordringer og kommer også med forslag til, hvordan de bl.a. via forbedret kommunikation kan løses.

ADHD og kost
Læs online Download

ADHD og kost

Formålet med denne brochure er at give gode råd i forhold til kost og sunde mad- vaner til børn og unge - og så vidt også voksne - med ADHD. En almindelig sund og varieret kost anbefales, og brochuren giver inspiration til, hvordan dette mål opnås i en travl hverdag.

ADHD og bedsteforældre
Læs online Download

ADHD og bedsteforældre

Hvis dit barnebarn for nyligt har fået diagnosen ADHD, har du formentlig en masse overvejelser, spørgsmål og tanker omkring diagnosen. For mange bedsteforældre kommer beskeden om, at ens barnebarn har fået en diagnose som et chok. Hent brochuren og læs, hvordan du bedst hjælper dit barnebarn.

ADHD og trafik
Læs online Download

ADHD og trafik

I denne brochure ser vi nærmere på ADHD og trafik og de spørgsmål, man kan have i denne forbindelse. Brochuren ser på den forskning, der er tilgængelig på området i forhold til at færdes i trafikken med ADHD. Derudover indeholder den en række gode råd om, hvad man bør være opmærksom på, hvis man som trafikant har diagnosen ADHD.

ADHD og adfærd
Læs online Download

ADHD og adfærd

ADHD og adfærd er temabrochure nr. 11 fra Medice Nordic Denmark. Heri beskrives de adfærdsmæssige udfordringer, som ofte følger i kølvandet på en ADHD diagnose. Brochuren forsøger at sætte ord på problemerne og giver en rækker idéer til, hvordan man kan støtte barnet, når den negative adfærd fylder i hverdagen.

ADHD og seksualitet
Læs online Download

ADHD og seksualitet

Erfaringer fra samtaler med unge og voksne med ADHD og arbejdet i en ADHD klinik med unge gennem en årrække viser, at der er nogle specielle forhold omkring ADHD og seksualitet.

ADHD og uddannelse
Læs online Download

ADHD og uddannelse

Uddannelse er vigtig for alle! Derfor handler den 13. temabrochure fra Medice Nordic Denmark om, hvordan man med ADHD kommer godt i gang med - og hele vejen igennem - et uddannelsesforløb. Brochuren indeholder mange gode råd om bl.a. overblik og planlægning, som netop kan være udfordrende, når man er i gang med en uddannelse.

ADHD og drenge
Læs online Download

ADHD og drenge

Drenge med ADHD er lige så forskellige som andre børn. Alligevel er der nogle fællestræk hos drenge med ADHD, som kræver forståelse og nogle gange også egentlig behandling.

ADHD og teenagere
Læs online Download

ADHD og teenagere

Undersøgelser tyder også på, at unge med ADHD, som er diagnosticeret, og hvor der tages højde for deres ADHD, ikke er i samme risiko som de unge, der lever med en uopdaget ADHD. Det kan derfor være relevant at have fokus på, hvordan ADHD kan se ud hos unge, og hvordan man bedst lever et ungdomsliv med ADHD.

ADHD og tid
Læs online Download

ADHD og tid

De fleste mennesker, der er diagnosticeret med ADHD, har udfordringer med tid. Mange har en nedsat tidsfornemmelse, har mere eller mindre fart på i forhold til omgivelserne og/eller har svært ved at vurdere, hvor lang tid en aktivitet tager. Disse egenskaber gør det ofte svært at planlægge og overholde tiden, hvilket kan medføre små udfordringer i hverdagen, men det kan også give større problemer i livet generelt.

ADHD og motivation
Læs online Download

ADHD og motivation

Når vi er motiverede, kan næsten alt lade sig gøre. Problemet er bare, at det er vi ikke altid. Mange mennesker med ADHD (ADD inklusive) oplever, at deres motivation er meget svingende, og det kan ofte være svært at forstå for en selv og for andre.

ADHD - Søvndagbog
Download

ADHD - Søvndagbog

Hvis du oplever, at dit barn har søvnproblemer, kan det være en god idé at føre en søvndagbog, hvor du beskriver barnets søvn gennem 14 dage. Dagbogen tager du så med til samtalen med behandleren.

Fokus på studiestrategier
Læs online Download

Fokus på studiestrategier

Som mennesker er vi designet forskelligt, og vi har forskellige forudsætninger for at regulere opmærksomheden, fastholde information, skabe overblik og planlægge.

Hvordan viser
ADHD sig hos børn

Vi ser på, hvilke problemer børn med ADHD ofte står over for.

Hos førskolebørn er det dominerende problem ofte hyperaktivitet. Børnene er i konstant bevægelse - de hopper, løber og klatrer langt det meste af tiden. Samvær og leg med de andre børn er problemfyldt, og der er mange konflikter. Humørsvingninger og små frustrationer kan let føre til store raserianfald. Børn med ADHD er ofte meget krævende for deres omgivelser pga. deres impulsive og uforudsigelige adfærd.

Når børnene kommer i skolealderen har de ofte svært ved at yde de samme præstationer som deres skolekammerater. De er lang tid om at komme i gang med opgaven og ydermere forstyrres de let af deres omgivelser. De springer så at sige "fra tue til tue". Børn med ADHD har svært ved at lytte efter og modtage instruktion fra lærerne. Mange har svært ved at sidde stille og bliver derfor et forstyrrende element i klassen for både lærer og de andre elever.

Børn diagnosticeret med ADD er ofte meget sky og kan virke som "dagdrømmere". De er passive og har svært ved at afslutte deres opgaver. Da disse børn ofte er mere rolige end børn med ADHD diagnosen, kan det tage længere tid at stille en ADD diagnose og dermed igangsætte den nødvendige behandling.

Et fællestræk ved begge diagnoser er, at de mange problemer med lavt selvværd, angst og bekymring. Derfor betyder tidlig diagnosticering også muligheden for behandling, hvilket kan hjælpe disse børn til at genoprette et godt forhold til deres kammerater i forskellige sociale sammenhænge. Dette er essentielt for at fungere optimalt i løbet af skoletiden.

Læs mere om ADHD hos børn