Dansk Norsk

Opret log ind

Nulstil adgangskode

Der er mange fordomme om ADHD – vi forsøger at nedbryde dem ved at udbrede viden om ADHD

ADHD er en diagnose, som stilles til både børn og voksne, som har problemer med hyperaktivitet, impulsivitet og/eller uopmærksomhed. ADHD er et neuropsykiatrisk lidelse, der kan behandles med både psykoterapi og medicin.

Udtrykket DAMP har tidligere været anvendt (hovedsagligt i skandinavisk litteratur) for at beskrive de patienter, der har betydelige motoriske problemer ud over ADHD diagnosen. Dette udtryk er nu mere eller mindre udfaset og erstattet med ADHD.

ADD er ADHD uden hyperaktivitet. Disse børn er ofte mere rolige end børn med ADHD diagnosen, og det kan derfor tage længere tid at stille en ADD diagnose og dermed igangsætte den nødvendige behandling.

Hvordan viser
ADHD sig hos børn

Vi ser på, hvilke problemer børn med ADHD ofte står over for.

Hos førskolebørn er det dominerende problem ofte hyperaktivitet. Børnene er i konstant bevægelse - de hopper, løber og klatrer langt det meste af tiden. Samvær og leg med de andre børn er problemfyldt, og der er mange konflikter. Humørsvingninger og små frustrationer kan let føre til store raserianfald. Børn med ADHD er ofte meget krævende for deres omgivelser pga. deres impulsive og uforudsigelige adfærd.

Når børnene kommer i skolealderen har de ofte svært ved at yde de samme præstationer som deres skolekammerater. De er lang tid om at komme i gang med opgaven og ydermere forstyrres de let af deres omgivelser. De springer så at sige "fra tue til tue". Børn med ADHD har svært ved at lytte efter og modtage instruktion fra lærerne. Mange har svært ved at sidde stille og bliver derfor et forstyrrende element i klassen for både lærer og de andre elever.

Børn diagnosticeret med ADD er ofte meget sky og kan virke som "dagdrømmere". De er passive og har svært ved at afslutte deres opgaver. Da disse børn ofte er mere rolige end børn med ADHD diagnosen, kan det tage længere tid at stille en ADD diagnose og dermed igangsætte den nødvendige behandling.

Et fællestræk ved begge diagnoser er, at de mange problemer med lavt selvværd, angst og bekymring. Derfor betyder tidlig diagnosticering også muligheden for behandling, hvilket kan hjælpe disse børn til at genoprette et godt forhold til deres kammerater i forskellige sociale sammenhænge. Dette er essentielt for at fungere optimalt i løbet af skoletiden.

Læs mere om ADHD hos børn